Corona virus

13-03-2020

Update Corona 7-6-2020

CORONA VIRUS - update 7-6-020

Premier Rutte heeft op 27 mei gesproken over het naar voren halen van een aantal verruimingen van 1 september naar 1 juli. Het betreft dan met name het onder strenge voorwaarden weer binnen mogen sporten. Wij gaan er op dit moment vanuit dat dit ook voor de binnensportverenigingen zal gaan gelden. Echter onder welke voorwaarden of binnen welke spelregels is op dit moment nog onduidelijk. Deze zullen nog nader moeten worden uitgewerkt.

Goed om dus de komende tijd informatie vanuit de rijksoverheid, de sportbonden en ons als gemeente in de gaten te houden. We zullen jullie nader informeren op het moment dat er meer duidelijkheid is.

We houden jullie wekelijks op de hoogte